Brain Training Games - IQChallenger.com

IQChallenger, các trang web dành riêng cho trò chơi đào tạo não. Đi tập thể dục bộ nhớ của bạn, giải quyết các câu đố, giải quyết các câu đố, và nhiều hơn nữa tại IQChallenger.com.

Biểu quyết 8
Đối với 6
Nhược điểm 2
Lưu ý 0.75
9
Tương lai Sokoban

Để phát, sử dụng.các phím mũi tên.để di chuyển các khối và đặt chúng trong không gian được cung cấp cho mục đích này.

Tất cả trò chơi
Tuong-lai-sokoban