Brain Training Games - IQChallenger.com

IQChallenger, các trang web dành riêng cho trò chơi đào tạo não. Đi tập thể dục bộ nhớ của bạn, giải quyết các câu đố, giải quyết các câu đố, và nhiều hơn nữa tại IQChallenger.com.

Biểu quyết 6
Đối với 4
Nhược điểm 2
Lưu ý 0.6666666666666666
9
Sokoban trò chơi với bom

Mục đích là để phục hồi tất cả các đối tượng nằm trên mặt đất, ngoại trừ những quả bom.

Nhanh lên, bởi vì thời gian là ticking!.

Tất cả trò chơi
Sokoban-tro-choi-voi-bom