Brain Training Games - IQChallenger.com

IQChallenger, các trang web dành riêng cho trò chơi đào tạo não. Đi tập thể dục bộ nhớ của bạn, giải quyết các câu đố, giải quyết các câu đố, và nhiều hơn nữa tại IQChallenger.com.

Biểu quyết 601
Đối với 460
Nhược điểm 141
Lưu ý 0.7653910149750416
9
Puzzle trò chơi với trận đấu

Mục tiêu của trò chơi là.lấy trận đấu cuối cùng.Bạn có thể mất nhiều như bạn muốn trên cùng một dòng.
Khi bạn chơi, bấm hộp diêm để cho đối thủ của bạn chơi.

Tất cả trò chơi
Puzzle-trò-chơi-với-trận-đấu