Brain Training Games - IQChallenger.com

IQChallenger, các trang web dành riêng cho trò chơi đào tạo não. Đi tập thể dục bộ nhớ của bạn, giải quyết các câu đố, giải quyết các câu đố, và nhiều hơn nữa tại IQChallenger.com.

Biểu quyết 30
Đối với 25
Nhược điểm 5
Lưu ý 0.8333333333333334
9
Chơi Maze và Địa chỉ - The Game Line

Bạn cần.ra khỏi mê cung.mà không cần chạm vào các bức tường của nó, và.tránh tất cả những trở ngại.. Chúc may mắn!

Tất cả trò chơi
Chơi-maze-và-Địa-chỉ-the-game-line