Brain Training Games - IQChallenger.com

IQChallenger, các trang web dành riêng cho trò chơi đào tạo não. Đi tập thể dục bộ nhớ của bạn, giải quyết các câu đố, giải quyết các câu đố, và nhiều hơn nữa tại IQChallenger.com.

Biểu quyết 40
Đối với 28
Nhược điểm 12
Lưu ý 0.7
9
Puzzle trò chơi trong một trang web xây dựng

Xây dựng sử dụng chuột bằng cách thay đổi các khối tháp số, những con số lớn nhất phải được đặt ở dưới cùng của tháp, và nhỏ nhất trên đầu trang.

Tất cả trò chơi
Puzzle-tro-choi-trong-mot-trang-web-xay-dung