Brain Training Games - IQChallenger.com

IQChallenger, các trang web dành riêng cho trò chơi đào tạo não. Đi tập thể dục bộ nhớ của bạn, giải quyết các câu đố, giải quyết các câu đố, và nhiều hơn nữa tại IQChallenger.com.

Biểu quyết 42
Đối với 27
Nhược điểm 15
Lưu ý 0.6428571428571429
9
Bộ nhớ trò chơi với một nữ hầu bàn ở một nhà hàng

Trong trò chơi này nhớ bạn chơi như phục vụ bàn, có đơn đặt hàng và phục vụ khách hàng, cẩn thận không để điều khiển trao đổi.

Tất cả trò chơi
Bo-nho-tro-choi-voi-mot-nu-hau-ban-o-mot-nha-hang