బ్రెయిన్ శిక్షణ ఆటలు - IQChallenger.com

స్వాగతం IQChallenger, మెదడు శిక్షణ గేమ్స్ అంకితం సైట్. , మీ జ్ఞాపకశక్తి వ్యాయామం కమ్ పజిల్స్ పరిష్కార, పజిల్స్ పరిష్కరించడానికి, మరియు IQChallenger.com వద్ద మరింత.

ఓటింగ్ 14
కోసం 11
కాన్స్ 3
గమనించండి 0.7857142857142857
9
శిఖరంపై అరుదుగా వడగళ్ళు కురుస్తాయి మరియు క్రిస్మస్ బహుమతులు తో Sokoban

ఈ లో.గేమ్ sokoban.లక్ష్యం శిఖరంపై అరుదుగా వడగళ్ళు కురుస్తాయి వరకు క్రిస్మస్ బహుమతులు తరలించడానికి ఉంది. ఉపయోగం ప్లేబాణం కీలను.

అన్ని ఆట
శిఖరంపై-అరుదుగా-వడగళ్ళు-కురుస్తాయి-మరియు-క్రిస్మస్-బహుమతులు-తో-sokoban