బ్రెయిన్ శిక్షణ ఆటలు - IQChallenger.com

స్వాగతం IQChallenger, మెదడు శిక్షణ గేమ్స్ అంకితం సైట్. , మీ జ్ఞాపకశక్తి వ్యాయామం కమ్ పజిల్స్ పరిష్కార, పజిల్స్ పరిష్కరించడానికి, మరియు IQChallenger.com వద్ద మరింత.

ఓటింగ్ 125
కోసం 91
కాన్స్ 34
గమనించండి 0.728
9
చతురస్రాలు తో పజిల్ గేమ్

గోల్ సైన్ ఈ నాలుగు గళ్లు తిరుగులేని ఉందిమూడు ఒకేలా చతురస్రాలు.మరియు ఆ మాత్రమే జరుపవచ్చు.మూడు తెలుపు బార్లు.. ఎ రియల్ తలనొప్పి!

అన్ని ఆట
చతురస్రాలు-తో-పజిల్-గేమ్