బ్రెయిన్ శిక్షణ ఆటలు - IQChallenger.com

స్వాగతం IQChallenger, మెదడు శిక్షణ గేమ్స్ అంకితం సైట్. , మీ జ్ఞాపకశక్తి వ్యాయామం కమ్ పజిల్స్ పరిష్కార, పజిల్స్ పరిష్కరించడానికి, మరియు IQChallenger.com వద్ద మరింత.

ఓటింగ్ 683
కోసం 560
కాన్స్ 123
గమనించండి 0.8199121522693997
9
ఒక పార్కింగ్ లో ఒక పసుపు కారు పజిల్ గేమ్

గోల్ మౌస్ తో ఇతర కార్లు పంపటం ద్వారా పసుపు కారు పార్కింగ్ పొందుటకు ఉంది. 60 స్థాయిలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఆనందించండి!

అన్ని ఆట
ఒక-పార్కింగ్-లో-ఒక-పసుపు-కారు-పజిల్-గేమ్