బ్రెయిన్ శిక్షణ ఆటలు - IQChallenger.com

స్వాగతం IQChallenger, మెదడు శిక్షణ గేమ్స్ అంకితం సైట్. , మీ జ్ఞాపకశక్తి వ్యాయామం కమ్ పజిల్స్ పరిష్కార, పజిల్స్ పరిష్కరించడానికి, మరియు IQChallenger.com వద్ద మరింత.

ఓటింగ్ 13
కోసం 10
కాన్స్ 3
గమనించండి 0.7692307692307693
9
ఒక స్పేస్ షిప్ లో చిట్టడవి గేమ్

ఉపయోగించడానికి, చిట్టడవి యొక్క నిష్క్రమణ కనుగొనండి.బాణం కీలను.మీ షిప్ నడిపించటానికి.

అన్ని ఆట
ఒక-స్పేస్-షిప్-లో-చిట్టడవి-గేమ్