బ్రెయిన్ శిక్షణ ఆటలు - IQChallenger.com

స్వాగతం IQChallenger, మెదడు శిక్షణ గేమ్స్ అంకితం సైట్. , మీ జ్ఞాపకశక్తి వ్యాయామం కమ్ పజిల్స్ పరిష్కార, పజిల్స్ పరిష్కరించడానికి, మరియు IQChallenger.com వద్ద మరింత.

ఓటింగ్ 40
కోసం 28
కాన్స్ 12
గమనించండి 0.7
9
నిర్మాణ సైట్ లో పజిల్ గేమ్

టవర్ బ్లాక్స్ సంఖ్యా, అతిపెద్ద సంఖ్యలో టవర్ దిగువన ఉంచుతారు ఉండాలి, మరియు పైన అతిచిన్న సవరించుట ద్వారా మౌస్ ఉపయోగించి బిల్డ్.

అన్ని ఆట
నిర్మాణ-సైట్-లో-పజిల్-గేమ్