బ్రెయిన్ శిక్షణ ఆటలు - IQChallenger.com

స్వాగతం IQChallenger, మెదడు శిక్షణ గేమ్స్ అంకితం సైట్. , మీ జ్ఞాపకశక్తి వ్యాయామం కమ్ పజిల్స్ పరిష్కార, పజిల్స్ పరిష్కరించడానికి, మరియు IQChallenger.com వద్ద మరింత.

ఓటింగ్ 53
కోసం 33
కాన్స్ 20
గమనించండి 0.6226415094339622
9
ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీ లో పజిల్ గేమ్

మీరు.ఒక నిమిషం.గ్యాలరీ యొక్క లేజర్ కిరణాలు డిసేబుల్.త్వరగా కోడ్ తెలుసుకోండి!.

అన్ని ఆట
ఒక-ఆర్ట్-గ్యాలరీ-లో-పజిల్-గేమ్