மூளை பயிற்சி விளையாட்டு - IQChallenger.com

வரவேற்கிறோம் IQChallenger, மூளை பயிற்சி விளையாட்டுகள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தளம். , உங்கள் நினைவக உடற்பயிற்சி வா புதிர்கள் தீர்க்கும், புதிர்கள் தீர்க்க, மற்றும் IQChallenger.com மேலும்.

வாக்கு 14
இந்த 11
பாதகம் 3
குறிப்பு 0.7857142857142857
9
Snowflakes மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் பரிசு கொண்டு Sokoban

இந்த.விளையாட்டு sokoban.புறநிலை snowflakes கிறிஸ்துமஸ் பரிசுகளை நகர்த்த உள்ளது. பயன்படுத்த விளையாடஅம்புக்குறி விசையை.

அனைத்து விளையாட்டு
Snowflakes-மற்றும்-கிறிஸ்துமஸ்-பரிசு-கொண்டு-sokoban