مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 30
برای 25
منفی 5
توجه داشته باشید 0.8333333333333334
9
بازی ماز و آدرس -- بازی خط

شما نیاز دارید.از دخمه پرپیچ و خم.بدون دست زدن به دیوار از آن ، و.اجتناب از همه موانع.. موفق باشید!

همه بازی ها
بازی-ماز-و-آدرس-بازی-خط