مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 64
برای 55
منفی 9
توجه داشته باشید 0.859375
9
بازی ماز در یک عمارت

جمع آوری تمام پاداش lurking در عمارت کنید و سعی کنید به خروج را پیدا کنید.

همه بازی ها
بازی-ماز-در-یک-عمارت