مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 13
برای 10
منفی 3
توجه داشته باشید 0.7692307692307693
9
بازی ماز در یک سفینه فضایی

یافتن خروج از پیچ و خم ، استفاده کنید.از کلیدهای.برای هدایت کشتی خود را.

همه بازی ها
بازی-ماز-در-یک-سفینه-فضایی