مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 52
برای 41
منفی 11
توجه داشته باشید 0.7884615384615384
9
بازی ماز با یک مربع است

حرکت مربع با استفاده از کلید های arrow به آن را در خروجی (صلیب) هدف.

همه بازی ها
بازی-ماز-با-یک-مربع-است