مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 153
برای 127
منفی 26
توجه داشته باشید 0.8300653594771242
9
بازی ماز با دکستر کامپیوتر

هدف از این بازی برای فعال کردن درب خروج ، برای رسیدن به این شما باید تمام اشیاء دروغ گفتن در اطراف زمین جمع آوری کند.

همه بازی ها
بازی-ماز-با-دکستر-کامپیوتر