مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 125
برای 91
منفی 34
توجه داشته باشید 0.728
9
بازی پازل با مربع

هدف این است که به نوبه خود این چهار مربع شوید.سه یکسان مربع.، و کسانی که در حال حرکت تنها.سه میله سفید.است. واقعی سردرد!

همه بازی ها
بازی-پازل-با-مربع