مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 43
برای 36
منفی 7
توجه داشته باشید 0.8372093023255814
9
سوکوبان در یک سوپر مارکت

در این.بازی سوکوبان.هدف این است که حذف تمام جعبه و محل آنها را در محل خارج از سوپر مارکت. برای حرکت بلوک ، استفاده ازاز کلیدهای..

همه بازی ها
سوکوبان-در-یک-سوپر-مارکت