مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 14
برای 11
منفی 3
توجه داشته باشید 0.7857142857142857
9
سوکوبان با snowflakes و هدیه های کریسمس

در این.بازی سوکوبان.هدف این است که حرکت هدیه های کریسمس به snowflakes. بازی برای استفاده ازاز کلیدهای.

همه بازی ها
سوکوبان-با-snowflakes-و-هدیه-های-کریسمس