مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 19
برای 14
منفی 5
توجه داشته باشید 0.7368421052631579
9
بازی سوکوبان با سنگ

با استفاده از کلیدهای جهت ، حرکت سنگ به جعبه پرتقال می باشد. لذت ببرید!

همه بازی ها
بازی-سوکوبان-با-سنگ