مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 6
برای 4
منفی 2
توجه داشته باشید 0.6666666666666666
9
بازی با بمب سوکوبان

هدف این است که برای بازیابی تمام اشیاء دروغ گفتن بر روی زمین ، به جز از بمب.

بشتابید ، چون زمان تیک تاک است.

همه بازی ها
بازی-با-بمب-سوکوبان