مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 42
برای 27
منفی 15
توجه داشته باشید 0.6428571428571429
9
بازی حافظه با یک پیشخدمت زن در یک رستوران

در این بازی حافظه شما را به عنوان یک پیشخدمت زن بازی، سفارشات و خدمت به مشتریان، به دقت کنترل ارز.

همه بازی ها
بازی-حافظه-با-یک-پیشخدمت-زن-در-یک-رستوران