مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 40
برای 28
منفی 12
توجه داشته باشید 0.7
9
بازی پازل در سایت ساخت و ساز است

ساخت با استفاده از ماوس با تغییر بلوک برج شماره ، بیشترین تعداد را باید در پایین برج قرار داده شده ، و کوچکترین در بالا.

همه بازی ها
بازی-پازل-در-سایت-ساخت-و-ساز-است