مغز آموزش بازی - IQChallenger.com

خوش آمدید IQChallenger، سایت اختصاص داده شده به بازی ها آموزش مغز است. بیا ورزش حافظه خود را در حل پازل، حل پازل، و بیشتر در IQChallenger.com.

رای گیری 108
برای 82
منفی 26
توجه داشته باشید 0.7592592592592593
9
بازی پازل با کشیشان و شیاطین.

کمک کشیش و شیاطین در سراسر رودخانه.با کلیک بر روی شخصیت ها.آنها را بر روی قایق سپس.بر روی "برو" کلیک کنید.برای عبور از رودخانه ایی.

توجه قرار دارد.از آنجا که اگر کشیش در یک بانک در شیاطین کمتر باقی می ماند، به قتل خواهند رسید!

همه بازی ها
بازی-پازل-با-کشیشان-و-شیاطین