મગજ તાલીમ ગેમ્સ - IQChallenger.com

સ્વાગત IQChallenger, મગજ તાલીમ રમતો સમર્પિત સાઇટ. તમારી મેમરી વ્યાયામ આવશે, કોયડા ઉકેલવા, કોયડા ઉકેલવા માટે, અને IQChallenger.com વધારે.

મતદાન 21
માટે 16
વિપક્ષ 5
નોંધ કરો 0.7619047619047619
9
સ્નોવફ્લેક્સ અને ક્રિસમસ ભેટ સાથે Sokoban

આ.રમત sokoban.હેતુ માટે સ્નોવફ્લેક્સ માટે ક્રિસમસ ભેટ ખસેડવા છે. ઉપયોગ રમવા માટેતીર કીનો ઉપયોગ કરો.

બધા રમતો
સ્નોવફ્લેક્સ-અને-ક્રિસમસ-ભેટ-સાથે-sokoban