મગજ તાલીમ ગેમ્સ - IQChallenger.com

સ્વાગત IQChallenger, મગજ તાલીમ રમતો સમર્પિત સાઇટ. તમારી મેમરી વ્યાયામ આવશે, કોયડા ઉકેલવા, કોયડા ઉકેલવા માટે, અને IQChallenger.com વધારે.

મતદાન 19
માટે 14
વિપક્ષ 5
નોંધ કરો 0.7368421052631579
9
પત્થરો સાથે Sokoban ગેમ છે

તીર કીઓ મદદથી, નારંગી બોક્સ માટે પત્થરો ખસેડવા. મજા છે!

બધા રમતો
પત્થરો-સાથે-sokoban-ગેમ-છે