મગજ તાલીમ ગેમ્સ - IQChallenger.com

સ્વાગત IQChallenger, મગજ તાલીમ રમતો સમર્પિત સાઇટ. તમારી મેમરી વ્યાયામ આવશે, કોયડા ઉકેલવા, કોયડા ઉકેલવા માટે, અને IQChallenger.com વધારે.

મતદાન 43
માટે 36
વિપક્ષ 7
નોંધ કરો 0.8372093023255814
9
એક સુપરમાર્કેટ માં Sokoban

આ.રમત sokoban.આ હેતુ માટે બધા બોક્સ દૂર કરો અને તેમને સુપરમાર્કેટ બહાર સ્થાન પર સ્થળ છે. આ બ્લોકમાં ખસેડવા વાપરવા માટે,તીર કીનો ઉપયોગ કરો..

બધા રમતો
એક-સુપરમાર્કેટ-માં-sokoban