મગજ તાલીમ ગેમ્સ - IQChallenger.com

સ્વાગત IQChallenger, મગજ તાલીમ રમતો સમર્પિત સાઇટ. તમારી મેમરી વ્યાયામ આવશે, કોયડા ઉકેલવા, કોયડા ઉકેલવા માટે, અને IQChallenger.com વધારે.

મતદાન 731
માટે 598
વિપક્ષ 133
નોંધ કરો 0.8180574555403557
9
એક પાર્કિંગ માં પીળા કાર સાથે પઝલ રમત

ધ્યેય માટે માઉસ સાથે અન્ય કાર ખસેડીને પીળા કાર પાર્કિંગ મળી છે. 60 સ્તરે ઉપલબ્ધ હોય છે, મજા છે!

બધા રમતો
એક-પાર્કિંગ-માં-પીળા-કાર-સાથે-પઝલ-રમત